Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aplikacja krok po kroku

KANDYDACI POSIADAJĄCY POLSKIE OBYWATELSTWO

Jeśli posiadasz podwójne obywatelstwo, a jednym z nich jest polskie, to jesteś zgodnie z polskim prawem obywatelem polskim, i musisz rekrutować się na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

W rekrutacji na rok 2024/25 na studia prowadzone w języku polskim na wydziałach: Farmaceutycznym, Filozoficznym, Lekarskim, Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz na międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, w procesie aplikacji wymagany będzie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego. Lista dokumentów, które będą uwzględniane dostępna jest w części Znajomość języka studiów. Ważne: wymóg przedstawienia certyfikatu nie oznacza zwolnienia z konieczności przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zasady rekrutacji dla kandydatów bez obywatelstwa polskiego

Uniwersytet Jagielloński prowadzi tylko jeden nabór rocznie, na który składa się kilka tur aplikacyjnych. Nabór odbywa się przed semestrem zimowym i zazwyczaj rozpoczyna się w marcu lub kwietniu. Dokładny harmonogram rekrutacji można znaleźć tutaj.

Wszyscy kandydaci zagraniczni są umieszczani na wspólnych listach rankingowych niezależnie od tego, czy płacą za studia czy nie. Przewidziany jest dla nich osobny harmonogram rekrutacji, liczba miejsc oraz kryteria rekrutacji.

Proces rekrutacyjny przebiega w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów – IRK. Tam wypełnisz informacje o sobie i swoim wykształceniu, zapiszesz się na studia, otrzymasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące Twojej aplikacji.

Obliczanie wyniku rekrutacyjnego odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub analizy dokumentów. Rozmowa kwalifikacyjna stanowi podstawę przyjęcia na wszystkie studia w języku polskim, oceny na maturze czy dyplomie nie są brane pod uwagę. Celem rozmowy jest sprawdzenie Twoich umiejętności językowych, motywacji i predyspozycji do podjęcia studiów. Język rozmowy kwalifikacyjnej zależy od języka Twoich studiów – angielskiego lub polskiego. Powinieneś także spodziewać się pytań profilowych związanych z wybranym kierunkiem studiów. Na przykład możesz zostać poproszony o obliczenie zadań matematycznych, jeśli wybierzesz studia matematyczne lub udzielenie odpowiedzi na pytania z biologii lub chemii w przypadku kierunku z zakresu nauk przyrodniczych.

Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowe zasady kwalifikacji oraz informacje o obliczaniu wyniku rekrutacyjnego na stronie IRK w karcie studiów kierunku.

Licencjat (studia I stopnia) i jednolite studia magisterskie

Studia licencjackie prowadzą do uzyskania tytułu licencjata, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich do tytułu magistra. Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów), a jednolite studia magisterskie 5-6 lat.

Wszyscy kandydaci do wpisu na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie muszą posiadać albo polską maturę, albo inny dokument uprawniający do podjęcia studiów licencjackich w kraju, w którym został wydany.

Studia magisterskie (studia II stopnia)

Studia magisterskie prowadzą do uzyskania tytułu magistra. Ten program trwa 2 lata (4 semestry).

Aby ubiegać się o studia drugiego stopnia (magisterskie) kandydaci muszą posiadać w chwili wpisu dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia lub inny dokument, uznawany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania.

Dodatkowe kryteria formalne dla każdego kierunku studiów (m.in. zdobycie określonej liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej poziom kompetencji w języku angielskim) można znaleźć na stronie IRK w odpowiednich kartach studiów w części „Sposób obliczania wyniku rekrutacji”.

W przypadku, gdy rozmowa kwalifikacyjna jest podstawą do obliczenia wyniku rekrutacyjnego, wszystkie dokumenty należy dostarczyć na ostatnim etapie rekrutacji – wpisie na studia. Jeśli nie jest wymagane wcześniejsze wgrywanie dokumentów do systemu IRK, możesz najpierw dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, a po jej pozytywnym wyniku musisz dostarczyć dokumenty do sekretariatu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Welcome Centre pod adresem welcome@uj.edu.pl.

Zanim dokonasz zgłoszenia rekrutacyjnego

Zacznij od znalezienia swojego kierunku na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tam przeczytaj uważnie wszystkie podane informacje, w szczególności kryteria kwalifikacji i wymagane dokumenty. Zwróć uwagę na harmonogram rekrutacji — jeśli nie możesz aplikować w pierwszej turze, możliwe że zostanie uruchomiona kolejna w przypadku wolnych miejsc.

Upewnij się z dużym wyprzedzeniem, że będziesz mieć wszystkie wymagane dokumenty na czas. Uzyskanie lub przygotowanie niektórych dokumentów może zająć trochę czasu, dlatego zdecydowanie zalecamy, abyś jak najwcześniej rozpoczął pracę nad kompletowaniem swojego zestawu dokumentów. Pamiętaj, że niektóre dokumenty są wymagane podczas rejestracji online, gdy inne są wymagane tylko w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia.

Jeśli nie masz pewności co do którejkolwiek części swojej aplikacji, skontaktuj się z Welcome Centre na adres welcome@uj.edu.pl.

Rekrutacja Krok po kroku

1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego.
Wybierz studia z katalogu i kliknij „Zapisz się”.

3. Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane
Upewnij się, że do wpisu będziesz posiadać wszystkie potrzebne dokumenty. Uzyskanie niektórych (jak apostille) może trwać nawet kilka tygodni.

4. Zapłać opłatę rekrutacyjną
przelewem w złotówkach lub skorzystaj z systemu Przelewy24.

5. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej (online)/egzaminie
terminy rozmów znajdziesz w harmonogramie, a o szczegółach poinformuje cię komisja egzaminacyjna przez konto IRK.

6. Sprawdź wyniki rekrutacji 
możesz to zrobić w koncie IRK

7. Wpisz się na studia - dostarcz dokumenty

Załóż konto w systemie IRK

W IRK musisz założyć konto kandydata i wypełnić wymagane informacje (zwróć szczególną uwagę na podanie prawidłowego adresu e-mail i numeru telefonu, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie Twojego zgłoszenia). Z tego konta możesz dokonywać dowolną liczbę zgłoszeń w danym roku.

Dokonaj zgłoszenia

Następnie musisz dokonać zgłoszenia na wybrany przez Ciebie kierunek. Znajdź ponownie program studiów w katalogu i kliknij przycisk „zapisz się”.

Wnieś opłatę rekrutacyjną

Komisja rekrutacyjna rozpatrzy wyłącznie wnioski potwierdzone przez kandydata. Aby potwierdzić chęć aplikowania na Uczelnię, musisz uiścić opłatę rekrutacyjną.

  • Pamiętaj, że musisz płacić w polskich złotych. Opłatę za zgłoszenie należy uiścić przelewem bankowym (nie możemy przetwarzać kart kredytowych, TransferWise, Western Union ani PayPal).
  • Możesz także zapłacić za pośrednictwem systemu Dotpay: kartą kredytową, w tym w innej walucie.
  • Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, jeżeli została wykorzystana do konkretnego zgłoszenia.
  • Gdy twoje zgłoszenie zostanie oznaczone jako „potwierdzone” w systemie IRK, możesz kontynuować!
  • Więcej o opłatach rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej lub egzaminie

Większość programów wymaga wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub egzaminie wstępnym. Dla niektórych kierunków wymagana jest analiza dokumentów. W takim przypadku musisz wgrać wymagane dokumenty do systemu IRK. Jeśli musisz wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej/egzaminie, o rozmowie poinformuje cię komisja przed planowanym terminem za pomocą konta IRK. Aby uniknąć problemów z przybyciem na rozmowę kwalifikacyjną/egzamin, możesz podjąć następujące kroki:

  • sprawdź datę egzaminu w harmonogramie rekrutacji – ten termin nie ulegnie zmianie i możesz odpowiednio sobie zaplanować;
  • sprawdzić informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu w systemie IRK, ponieważ możesz zostać powiadomiony przez Zespół Rekrutacyjny o szczegółach rozmowy/egzaminu;

Sprawdź wyniki

Powinieneś sam sprawdzić ostateczne wyniki swojej rozmowy/egzaminu. Będą one dostępne na Twoim koncie IRK w dniu zaznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Możliwe wyniki są następujące:

  • zakwalifikowany”: Twoja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie i możesz się wpisać na studia;
  • lista rezerwowa”: są kandydaci, którzy zdobyli więcej punktów niż ty, ale jeśli zrezygnują z wpisu, nadal możesz zostać przyjęty na ich miejsce – poczekaj na dalsze instrukcje;
  • niezakwalifikowany”: uzyskałeś zbyt mało punktów; powiadomienie na Twoim koncie zawiera więcej informacji o podstawach nieprzyjęcia.

Wpis na studia – dostarczenie dokumentów

Teraz, gdy jesteś już zakwalifikowany do wpisu, musisz potwierdzić swoją decyzję o podjęciu studiów poprzez oficjalną rejestrację. Wpis oznacza dostarczenie do sekretariatu Twoich studiów wszystkich wymaganych dokumentów. Jeżeli nie dostarczysz dokumentów w terminie określonym w „Harmonogramie rekrutacji” nie zostaniesz przyjęty na studia.

Uwaga: Przed wpisem powinieneś również wgrać swoje zdjęcie do systemu IRK, a później musi ono zostać zaakceptowane przez administratora. Zdjęcie powinno spełniać wymogi opisane w systemie IRK. Bez tego nie będziesz w stanie wygenerować i wydrukować ankiety, która jest niezbędna przy wpisie.

Więcej informacji na temat wpisu przeczytasz tutaj.