Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć i przebywania w przestrzeniach wspólnych

Obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zajęć i przebywania w przestrzeniach wspólnych

10 listopada 2021 r. rektor UJ prof. Jacek Popiel wydał komunikat, w którym informuje, że pracownicy UJ, studenci i doktoranci oraz osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych, a także w czasie zajęć dydaktycznych na terenie uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób, które prowadzą zajęcia dydaktyczne.

Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę studenta lub doktoranta, należy powiadomić władze Uczelni poprzez adres mailowy: covidstudent@uj.edu.pl

Nadal obowiązują zasady określone w komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego komunikatu. Przestają obowiązywać postanowienia zawarte w komunikacie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii.