Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Czym jest wpis na studia?

Wpis to ostatni etap całego procesu rekrutacji, który zmienia „kandydata na studia” na „studenta”. Jest to również ostateczne potwierdzenie Twojego wyboru kierunku, który chcesz studiować.

Wpis polega na dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów DO SEKRETARIATU twoich studiów.

Bardzo ważne jest dostarczenie kompletu dokumentów w terminie. W przypadku przekroczenia terminu określonego w harmonogramie rekrutacji nie zostaniesz przyjęty na studia.

Czy ja mogę dokonać wpisu?

Jeżeli twoja rozmowa kwalifikacyjna lub egzamin skończyły się z sukcesem, a twój status w systemie IRK (w zakładce Zgłoszenia) zmienił się na “przejęty”, to możesz dokonać wpisu. Poprzez dostarczenie dokumentów także wyrażasz swoją deklarację podjęcia wybranych studiów.

W jaki sposób mogę się wpisać na studia?

W pierwszej kolejności sprawdź terminy wpisu i wyszukaj dane kontaktowe Sekretariatu swoich studiów. Możesz ich znaleźć także w systemie IRK: otwórz Moje konto, następnie Zgłoszenia i na dole strony znajdziesz Dokumenty i dalsze kroki – tam znajdują się szczegółowe informacje.

Następnie w części Dokumenty i dalsze kroki znajdziesz tryb wpisu, czyli sposób w jaki będziesz mógł dostarczyć dokumenty do sekretariatu: korespondencyjnie lub osobiście.

Pamiętaj, że wpis korespondencyjny nie dla wszystkich kierunków jest dostępny. Ma on miejsce tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę Sekretariat. Dzieje się tak dla tego, że to Sekretariat podejmuje ostateczną decyzję co do formy wpisu.

Wpis korespondencyjny:

  1. Żeby dokonać wpisu najpierw wyślij skany dobrej jakości wszystkich wymaganych dokumentów na adres e-mail Sekretariatu. Dokonaj tego w terminie wyznaczonym dla twojej tury. Pamiętaj, żeby sprawdzić czy dokumenty są kompletne. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, zapoznaj się z dodatkowymi wymogami dla niepełnoletnich kandydatów.
  2. Następnie wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu w terminie do 27 września, aby pracownik administracyjny mógł je zweryfikować. Pamiętaj także o zrobieniu kopii wszystkich dokumentów (za wyjątkiem ankiety).

Wpis tradycyjny (osobisty):

  • Wszystkie wymagane dokumenty wraz z kopiami dostarcz do Sekretariatu swoich studiów w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, Twój rodzic lub opiekun prawny musi być z Tobą obecny. Jeśli nie możesz przyjść osobiście, możesz także wyznaczyć pełnomocnika.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Listę wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.

Pamiętaj o zrobieniu tłumaczeń uwierzytelnionych (zrobionych przez polskiego tłumacza przysięgłego) dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski.

Ważna jest również legalizacja lub apostille świadectwa czy dyplomu.

Sytuacje wyjątkowe

Jeśli nie mogłeś dostarczyć dokumentów w wyznaczonym terminie z powodu sytuacji, która to uniemożliwiła (np. choroba, siła wyższa, itp.) i możesz to udokumentować, masz prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że złożenie takiego wniosku nie oznacza automatycznie jego pozytywnego rozstrzygnięcia, gdyż procedura dotyczy tylko poważnych i wyjątkowych sytuacji.

Zaświadczenie o przyjęciu na studia – dokumenty do wizy

Po dokonaniu wpisu możesz uzyskać zaświadczenie o przyjęciu na studia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Taki dokument może być potrzebny do uzyskania wizy czy przekroczenia granicy. Odebrać go można w Welcome Centre (Centrum Wsparcia Dydaktyki, przy ul. Ingardena 6). Dla tego, żeby go uzyskać wystarczy napisać do nas maila z prośbą o wystawienie takiego zaświadczenia. Pamiętaj zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. Istnieje również możliwość uzyskania takiego zaświadczenia w formie cyfrowej z podpisem elektronicznym. Dla jego uzyskania również wystarczy skontaktować się mailowo z Welcome Centre (adres:welcome@uj.edu.pl).

Odebrać zaświadczenie w Welcome Centre możesz tylko do końca września. Od 1 października takie zaświadczenie może wystawić sekretariat ds studenckich. W przypadku, gdy odebranie zaświadczenia przez Ciebie osobiście nie jest możliwe, możemy wysłać go pocztą lub możesz wyznaczyć pełnomocnika (wystarczy w wiadomości wskazać jego imię i nazwisko, a on zaś powinien przedstawić swój paszport do wglądu).