Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Czym jest wpis na studia?

Wpis to ostatni etap całego procesu rekrutacji, który zmienia status „kandydata na studia” na „studenta”. Jest to również ostateczne potwierdzenie Twojego wyboru studiów, jeżeli aplikowałeś na kilka kierunków.

Wpis polega na dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów do sekretariatu obsługującego twoje studia.

Bardzo ważne jest dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczone w harmonogramie na wpis na studia, nie zostaniesz przyjęty , a twój status zmieni sie na "nieprzyjęty z powodu braku wpisu w terminie".

Kiedy możesz dokonać wpisu?

Jeżeli w dniu ogłoszenia wyników twój status w systemie IRK (w zakładce Zgłoszenia) zmienił się na “zakwalifikowany”, to możesz dokonać wpisu w terminie, który został wyznaczony w harmonogramie, a który znajdziesz też w karcie swojego zgłoszenia. Znajdziesz tam również informacje, w jaki sposób możesz dokonać wpisu. Poprzez dostarczenie dokumentów deklarujesz podjęcie studiów na danym kierunku.

W jaki sposób mogę się wpisać na studia?

W pierwszej kolejności sprawdź terminy wpisu i wyszukaj dane kontaktowe Sekretariatu swoich studiów. Możesz je znaleźć także w systemie IRK: otwórz Moje konto, następnie Zgłoszenia i na dole strony znajdziesz Dokumenty i dalsze kroki – tam znajdują się szczegółowe informacje.

W części Dokumenty i dalsze kroki znajdziesz też informację na temat trybu wpisu, czyli sposobu w jaki będziesz mógł dostarczyć dokumenty do sekretariatu: korespondencyjnie lub osobiście.

Pamiętaj, że wpis korespondencyjny nie dla wszystkich kierunków jest możliwy. Informację o tym, czy na twoje studia można wpisać się korespondencyjnie znajdziesz w swoim zgłoszeniu, w części "Dokumenty i dlasze kroki".

Wpis korespondencyjny:

  1. Żeby dokonać wpisu najpierw wyślij skany dobrej jakości wszystkich wymaganych dokumentów na adres e-mail, który podany jest w informacji dotyczącej wpisu na studia w części "Dokumenty i dalsze kroki" w twoim zgłoszeniu. Zrób to w terminie wyznaczonym dla tury w której bierzesz udział. Pamiętaj, żeby sprawdzić czy dokumenty są kompletne. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, zapoznaj się z dodatkowymi wymogami dla niepełnoletnich kandydatów.
  2. Do wpisu korespondencyjnego nie ma potrzeby przesyłania skanu paszportu, dane mogą zostać zweryfikowane, gdy osobiście dostarczysz dokumenty.
  3. Następnie wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu w terminie do 26 września, aby pracownik administracyjny mógł je zweryfikować. Pamiętaj także o zrobieniu kopii wszystkich dokumentów (za wyjątkiem ankiety).

Wpis tradycyjny (osobisty):

  • Wszystkie wymagane dokumenty wraz z kopiami dostarcz do Sekretariatu swoich studiów w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji. Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, Twój rodzic lub opiekun prawny musi być z Tobą obecny. Jeśli nie możesz przyjść osobiście, możesz także wyznaczyć pełnomocnika.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Listę wymaganych dokumentów znajdziesz tutaj.

Pamiętaj o tłumaczeniu uwierzytelnionym (dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego) wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski.

Ważna jest również legalizacja lub apostille (jeśli dokument został wydany przez kraj, który jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych) świadectwa czy dyplomu, jeżeli jest on wydany w kraju innym niż Polska.

więcej o

więcej o

Po dokonaniu wpisu możesz uzyskać zaświadczenie o przyjęciu na studia zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Taki dokument może być potrzebny do uzyskania wizy czy przekroczenia granicy. Odebrać go można w Welcome Centre (Centrum Wsparcia Dydaktyki, przy ul. Ingardena 6). Aby go uzyskać wystarczy napisać do nas maila z prośbą o wystawienie takiego zaświadczenia. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. Istnieje również możliwość uzyskania takiego zaświadczenia w formie cyfrowej z podpisem elektronicznym. Dla jego uzyskania również wystarczy skontaktować się mailowo z Welcome Centre (adres: welcome@uj.edu.pl).

Odebrać zaświadczenie w Welcome Centre możesz tylko do końca września. Od 1 października takie zaświadczenie może wystawić jedynie sekretariat ds studenckich. W przypadku, gdy odebranie zaświadczenia przez Ciebie osobiście nie jest możliwe, możemy wysłać je pocztą lub możesz wyznaczyć pełnomocnika (wystarczy w wiadomości wskazać jego imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości, a on zaś powinien przedstawić swój paszport do wglądu).

więcej o

więcej o