Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajomość języka studiów

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka wykładowego co najmniej na poziomie B2. W przypadku większości programów znajomość języka jest weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego certyfikat językowy nie jest wymagany. Jeśli kryteria kwalifikacji są inne, kandydat musi posiadać certyfikat znajomości języka przy rejestracji na wybrany program. Szczegółowe informacje o wymaganiach w zakresie znajomości języka publikowane są w każdej karcie studiów.

Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2:

 • Cambridge B2 First (ocena C lub wyższa);
 • Cambridge C1 Advanced;
 • Cambridge C2 Proficiency;
 • IELTS Academic (co najmniej 5,5 pkt.);
 • TOEFL (min. iBT: 72 pkt., ITP: 543 pkt., CBT: 180 pkt.);
 • dyplom studiów w zakresie filologii angielskiej;
 • dyplom studiów prowadzonych w j. angielskim;
 • dyplom matury IB;
 • świadectwo matury EB;
 • obywatelstwo kraju, w którym j. angielski jest językiem urzędowym;
 • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

Informacja dotycząca wymaganego poziomu języka angielskiego na kierunku TransAtlantic Studies dla obywateli polskich i cudzoziemców znajduje się na stronie transatlantic.uj.edu.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna jest obowiązkową częścią procesu rekrutacji studentów zagranicznych na większość kierunków prowadzonych w języku polskim. Pomyślne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne z potwierdzeniem wymaganej znajomości języka polskiego przez uczelnię. W przypadku innych kryteriów kwalifikacji informacja o wgraniu certyfikatu z języka polskiego jest publikowana w karcie studiów na stronie irk.uj.edu.pl

Lista dokumentów potwierdzająca znajomość języka polskiego na poziomie min. B2:

 • świadectwo polskiej matury;
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;
 • oficjalny certyfikat j. polskiego. Uzyskanie certyfikatu na poziomie C1 uprawnia do podjęcia bezpłatnie stacjonarnych studiów w języku polskim;
 • zaświadczenie uzyskane po zdaniu egzaminu w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ;
 • dyplom studiów w zakresie filologii polskiej;
 • dyplom studiów prowadzonych w j. polskim;
 • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Jeśli nie mówisz po polsku w ogóle lub przynajmniej w stopniu wystarczającym do podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, możesz zapisać się na jeden z kursów języka polskiego oferowanych przez Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej przy Wydziale Polonistyki UJ :

 • szkoła letnia z programem 3, 4, 6-tygodniowym;
 • roczny i semestralny program z języka i kultury polskiej;
 • roczny i semestralny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce;
 • nieintensywny semestralny kurs języka polskiego;
 • intensywne kursy dwutygodniowe;
 • kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus;
 • kursy online;
 • kursy indywidualne i inne.

Certyfikat znajomości języka polskiego

Certyfikat znajomości języka polskiego to oficjalne poświadczenie znajomości języka polskiego. Jest to dokument wymagany od cudzoziemców pragnących otrzymać polskie obywatelstwo. Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są na następujących poziomach:

 • B1, B2, C1 i C2 - dla osób dorosłych,
 • B1, B2 - dla dzieci i młodzieży.

Certyfikaty wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a egzaminy są przeprowadzane przez uprawnione podmioty, również poza Polską. Szczegółowe informacje na temat certyfikatów znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl.

Od 2016 roku również w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, w którym można zdawać państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzaminy przeprowadzane są na różnych poziomach zaawansowania w dwóch przedziałach wiekowych: w grupie dorosłych (dla osób, które ukończyły 18 lat) oraz w grupie dzieci i młodzieży (14-17 lat). Sesje egzaminacyjne odbywają się trzy razy w roku.

Aktualne informacje na temat harmonogramu sesji, dostępnych poziomów, zapisów i opłat egzaminacyjnych znaleźć można na stronie www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty:

e-mail: certyfikatpolski@uj.edu.pl
telefon: (+48) 690 497 459

Szczegółowe informacje o kursach, terminach i opłatach można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych Instytutu: www.polishstudies.uj.edu.pl oraz www.plschool.uj.edu.pl. Zapisy na kursy języka polskiego prowadzą Instytut i Szkoła.

Wszystkich zainteresowanych nauką języka polskiego od podstaw zapraszamy na interaktywny kurs na poziomie A1 dostępny tutaj.