Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji na rok 2023/24

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy nie został wypełniony górny limit przyjęć w turze podstawowej, przeprowadzone będą kolejno tury dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji pierwszej turze.

WAŻNE! Do wpisu na studia należy posiadać dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów - świadectwo ukończenia szkoły średniej na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie oraz dyplom ukończenia studiów na studia drugiego stopnia.

Terminy rekrutacji na wszystkie studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim oraz niektóre studia w języku angielskim

Są to terminy dla ciebie, jeżeli:

 • chcesz podjąć studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w języku polskim 
 • chcesz podjąć studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia w języku angielskim (Uwaga: terminy te dotyczą studiów I stopnia w języku angielskim oraz studiów II stopnia na kierunkach Business and Finance Management i Comparative Heritage Studies. Pozostałe studia drugiego stopnia w języku angielskim oraz Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców prowadzą rekrutację w innych terminach, informację znajdziesz poniżej;)

To jest tura dla ciebie, jeżeli będziesz mieć świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów nie później niż 13 lipca

Możesz również brać udział, jeżeli jesteś stypendystą NAWA (za wyjątkiem kandydatów na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, dla których właściwą turą jest tura trzecia)

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

1 marca – 11 kwietnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 12 kwietnia

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie rozmów w weekend. 

17–21 i 24 kwietnia

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

28 kwietnia

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

4 maja – 13 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

17–27 lipca

 • termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)
 • termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) oraz oryginałów dokumentów w przypadku wpisu korespondencyjnego

28 września

To jest tura dla ciebie, jeżeli będziesz mieć świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów nie później niż 13 lipca

Możesz również brać udział, jeżeli jesteś stypendystą NAWA (za wyjątkiem kandydatów na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, dla których właściwą turą jest tura trzecia)

WAŻNE! W tej turze rekrutacja jest prowadzona tylko na te studia, na których pozostały wolne miejsca po zakończeniu pierwszej tury!

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 4 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 5 czerwca

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

13–16 i 19–21 czerwca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

26 czerwca

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

27 czerwca – 13 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

17–27 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) oraz oryginałów dokumentów w przypadku wpisu korespondencyjnego

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane)

28 września

To jest tura dla ciebie, jeżeli będziesz mieć świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów nie później niż 21 września

Możesz również brać udział, jeżeli jesteś stypendystą NAWA na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny,

WAŻNE w tej turze:

 • rekrutacja jest prowadzona tylko na te studia, na których pozostały wolne miejsca po zakończeniu pierwszej i drugiej tury!
 • nie ma możliwości złożenia dokumentów korespondencyjnie! Dlatego nie możesz brać w niej udziału, jeżeli nie będziesz mógł dostarczyć dokumentów osbiście lub przez pełnomocnika!

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 28 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 29 sierpnia

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

4–8 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

13 września

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

14–21 września

termin wpisów z listy rezerwowej

25–27 września

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) 

28 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

5 października

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na niektóre studia w języku angielskim

 • Poniższe terminy obowiązują na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim za wyjątkiem kierunków: Business and Finance Management oraz Comparative Heritage Studies
 • Na studiach, które prowadzą rekrutację według poniższego harmonogramu publikacja wyników jest prowadzona na bieżąco, w miarę dokonywanych zgłoszeń.

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

9 lutego – 28 czerwca

 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 28 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 29 czerwca

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

do 5 lipca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

do 7 lipca

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

17 lutego – 28 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane)

28 września

 • Poniższe terminy obowiązują na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim za wyjątkiem kierunków: Business and Finance Management oraz Comparative Heritage Studies
 • Na studiach, które prowadzą rekrutację według poniższego harmonogramu publikacja wyników jest prowadzona na bieżąco, w miarę dokonywanych zgłoszeń.

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych

do 6 września

 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 6 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 7 września

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

do 13 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

do 15 września

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

14 lipca – 27 września

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz oryginałów dokumentów w przypadku wpisu korespondencyjnego

28 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

5 października

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK i wnoszenie opłat rekrutacyjnych
 • wprowadzania przez kandydatów danych do konta IRK oraz wczytywania dokumentów do systemu

1 marca – 9 maja

 • księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych
 • wczytywanie przez osoby rekomendujące listów rekomendacyjnych do systemu

do 10 maja

Egzaminy wstępne

 • 20 maja online (kierunek lekarski) – egzamin wg strefy czasowej GMT-6 (10 rano CST)
 • 21 maja online (kierunek lekarsko-dentystyczny) – egzamin wg strefy czasowej GMT-6 (10 am CST)
 • 3 czerwca online (kierunek lekarski) – egzamin wg strefy czasowej GMT+1  (10 rano CEST)
 • 4 czerwca online (kierunek lekarsko-dentystyczny) – egzamin wg strefy czasowej GMT+1 (10 am CEST)

Określenia CST i CEST odnoszą się do stref czasowych: czas środkowoeuropejski (CEST) oraz środkowoamerykański (CST)

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów wstępnych będą przekazane kandydatom, których zgłoszenie będzie potwierdzone w Systemie IRK.

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników

19 czerwca

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

26 czerwca – 21 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

24 lipca – 31 sierpnia