Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Planowany początek rekrutacji na rok 2022/2023 - 22 lutego 2022.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy nie został wypełniony górny limit przyjęć w turze podstawowej, przeprowadzone będą kolejno tury dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji pierwszej turze.

WAŻNE! Do wpisu na studia należy posiadać dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów - świadectwo ukończenia szkoły średniej na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie oraz dyplom ukończenia studiów na studia drugiego stopnia.

Pierwsza tura

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych - 22 lutego - 23 marca
 • księgowanie opłat rekrutacyjnych - do 24 marca
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu - do 7 kwietnia

egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna - 29 marca - 1 kwietnia

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

 • ogłoszenie wyników - 8 kwietnia
 • wpisy na studia - 11 – 13 kwietnia i 20 – 28 kwietnia i 4 – 5 maja
 • termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) - 29 września
 • termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) - 29 września

Druga tura - jeżeli na studiach pozostaną wolne miejsca

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych - do 12 czerwca
 • księgowanie opłat rekrutacyjnych - do 13 czerwca
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu - do 12 czerwca

egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna - 20 - 27 czerwca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

 • ogłoszenie wyników - 1 lipca
 • wpisy na studia - 4-21 lipca
 • termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) - 29 września
 • termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) - 29 września

Trzecia tura - jeżeli na studiach pozostaną wolne miejsca - brak możliwości wpisu korespondencyjnego

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych - do 31 sierpnia
 • księgowanie opłat rekrutacyjnych - do 24 marca
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu - do 1 września

egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna - 6-12 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

 • ogłoszenie wyników - 16 września
 • wpisy na studia - 19 - 22 września
 • termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) - 6 października
 • termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) - 29 września

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych - 22 lutego - 9 maja
 • księgowanie opłat rekrutacyjnych - do 10 maja
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów do systemu - do 9 maja

egzaminy wstępne - 6-12 września

 • 22 maja (kandydaci z USA i Kanady) / online (kierunek lekarski)
 • 23 maja (kandydaci z USA i Kanady) / online (kierunek lekarsko-dentystyczny)
 • 29 maja (kandydaci z Europy i pozostałych niewymienionych obszarów) / online (kierunek lekarski)
 • 30 maja (kandydaci z Europy i pozostałych niewymienionych obszarów) / online (kierunek lekarsko-dentystyczny)
 • 5 czerwca (kandydaci z krajów skandynawskich) / online (kierunek lekarski)
 • 6 czerwca (kandydaci z krajów skandynawskich) / online (kierunek lekarsko-dentystyczny)

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

 • ogłoszenie wyników - 20 czerwca
 • wpisy na studia - 27 czerwca - 22 lipca

Pierwsza tura

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych - 22 lutego - 29 czerwca
 • księgowanie opłat rekrutacyjnych - do 30 czerwca
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu - na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później do 29 czerwca

egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna - do 6 lipca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

 • ogłoszenie wyników - do 8 lipca
 • wpisy na studia - 28 lutego - 21 lipca
 • termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) - 12 września
 • termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) - 29 września

Druga tura - jeżeli na studiach pozostaną wolne miejsca

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych -11 lipca - 14 września
 • księgowanie opłat rekrutacyjnych - do 15 września
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu - na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później do 14 września

egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna - do 20 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

 • ogłoszenie wyników - do 22 września
 • wpisy na studia - 18 lipca - 21 września
 • termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) - 6 października
 • termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) - 29 września