Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

COVID-19

Informacje na tej stronie dotyczą zmian w rekrutacji na studia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Epidemia koronawirusa – zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP oraz specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Egzaminy dla cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim do odwołania będą prowadzone zdalnie, za pośrednictwem komunikatorów (np. Teams lub Skype), nie ma możliwości przystąpienia do rozmowy osobiście.

O dokładnej dacie i godzinie rozmowy oraz tym, za pomocą którego z komunikatorów będzie prowadzona rozmowa, kandydat zostanie poinformowany przez wiadomość w koncie IRK, dlatego też prosimy o sprawdzanie wiadomości w koncie oraz sugerujemy włączenie powiadomień o nowych wiadomościach w ustawieniach konta IRK.

Aby móc uczestniczyć w rozmowie, kandydat musi posiadać:

  • stabilne połączenie internetowe;
  • sprzęt umożliwiający połączenie audio i wideo w jakości odpowiedniej do prowadzenia swobodnej rozmowy.

W celu uniknięcia problemów technicznych podczas rozmowy prosimy o wcześniejsze przygotowanie i przetestowanie sprzętu.

Podczas rozmowy komisja sprawdzi tożsamość osoby przystępującej do egzaminu, dlatego należy mieć przy sobie paszport.

Dla kandydatów, którzy będą przystępowali do rozmowy przez komunikator Teams poniżej zamieszczone zostały instrukcje dotyczące udziału w rozmowie.

Instrukcja w języku polskim
Instrukcja w języku angielskim
Instrukcja w języku rosyjskim