Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie wyników rekrutacji oraz rozpoczęcie drugiej tury dokonywania zgłoszeń

Ogłoszenie wyników rekrutacji oraz rozpoczęcie drugiej tury dokonywania zgłoszeń

9 maja 2024 r. o godzinie 12:00 zostały opublikowane wyniki dla kandydatów, którzy nie posiadają obywatelstwa Polskiego, w pierwszej turze rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim oraz część studiów w języku angielskim.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji swoje wyniki mogą sprawdzić w koncie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. W części „Dokumenty i dalsze kroki” zgłoszenia rekrutacyjnego osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia znajdą informacje dotyczące szczegółów dokonania wpisu oraz dokumentów, które należy pobrać z konta IRK.

Wpisy na studia osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą możliwe do 11 lipca 2024 r. zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie welcome.uj.edu.pl/admission/schedule.

Osoby, które po publikacji wyników znajdują się na liście rezerwowej mogą zostać przyjęte na studia jedynie, gdy po zakończeniu wpisów na studia 11 lipca pozostaną wolne miejsca.

9 maja 2024 r. rozpoczęła się druga tura dokonywania zgłoszeń dla tej grupy kandydatów na te studia, na których pozostały wolne miejsca po zakończeniu pierwszej tury. Rekrutacji potrwa do 3 czerwca a listę studiów, które prowadzą rekrutację można znaleźć w Systemie IRK na stronie irk.uj.edu.pl w katalogu studiów wybierając opcję „Tylko z trwającą turą”.