Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Procedures for students of Ukrainian universities/Процедури для студентів українських ВНЗ

Інформація українською розташована нижче польської версії

Ukrainian citizens may participate in the admission for the academic year 2022/23 according to the rules for all international candidates (this also applies to Pole’s Card holders). The admission takes place via the Online Application System (IRK). Details regarding this admission – offer of programmes, schedule, required documents. Due to the current situation in Ukraine, its citizens who will participate in this admission may receive additional support, such as the ability to apply for the application fee waiver and greater flexibility in terms of documents required for the admission process, and the deadlines for submitting these documents. Further detailed information in this regard will be published on welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.


Громадяти України можуть вступати до ЯУ на таких самих умовах, як усі іноземці (в цій категорії також власники Карти Поляка). Вступ відбувається через електронну систему IRK. На сайті welcome.uj.edu.pl можна ознаймитись з детальною інформацією про вступ: перелік напрямків навчання календар вступудокументи і тп.

У зв’язку з ситуацією в Україні кандидати можуть розраховувати на додаткому підтримку під час вступного процесу, наприклад можливість подати заяву на звільнення з оплати вступного внеску, більшу еластичність стосовно документів для вступу та термінів їх подачі. Детальна інформація буде публікуватись на сайті welcome.uj.edu.pl та в системі irk.uj.edu.pl.

In the academic year 2022/23, it will be possible to continue studies begun in Ukraine. The legal basis for the continuation is Art. 45 of the Act on assistance to citizens of Ukraine in connection with armed conflict on the territory of that country of 12 March 2022 and the detailed conditions will be determined by the Rector in an order. This solution was created for individuals who have studied at Ukrainian universities and would like to continue their studies, but due to the armed conflict on the territory of that country, they cannot provide documents confirming the course of study so far. This is a proposition for Polish and Ukrainian citizens, who legally stay on the territory of Poland (Article 2 section. 1), and who, on 24 February 2022, were students of Ukrainian university. They must also declare the year and level of study, and the study programme, which they studied in Ukraine, and that they do not have documents confirming the periods of study, passed exams and courses or internships issued by their university.

Detailed information will be specified in the order of the Rector of the JU

В навчальному році 2022/23 буде можливість продовжити навчання, розпочате в Україні, на підставі ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, а детальні умови буде опубліковано в розпорядженні ректора університету. Це рішення створено спеціально для осіб, які навчалися в українських ВНЗ і хотіли б продовжити навчання, але через збройний конфлікт в Україні вони не можуть надати документи, що підтверджують поточний курс навчання.

У 2022/23 навчальному році є можливість продовжити навчання, розпочате в Україні. Правовою підставою для цього є ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Це пропозиція, адресована як до громадян Польщі, так і до громадян України, які на момент подачі заявки легально перебувають на території Республіки Польща (згідно статті 2 (1) Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні). Щоб взяти участь у цій процедурі вони повинні станом на 24 лютого 2022 року бути студентами українського університету, і задекларувати, що станом на цей день навчалися на певному році навчання за певним напрямом та рівнем в університеті, що діє на території України.

З цієї процедури можуть скористати в тому числі студенти, які не мають документів, що підтверджують перебіг навчання, складені іспити, заліки чи стажування, видані їх ВНЗ.

В рамках цієї процедури будуть доступні тільки окремі напрямки. Ліміт місць на цих напрямках встановлюється деканами факультетів.

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання – бакалаврат та неподільна магістратура - навчання польською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання – бакалаврат та неподільна магістратура - навчання англійською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання –магістратура- навчання польською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання –магістратура- навчання англійською мовою

Перебіг процедури:

15 червня – 28 серпня

Особи, зацікавлені участю в цій процедурі, повинні створити обліковий запис і зареєструватися в системі системі IRK. На етапі подачі заявки до системи потрібно буде завантажити скани таких документів:

 • документ, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати, зазначеної в нормативних актах, виданих на підставі ст. 2 пункту 4 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави - повідомлення про надання номеру PESEL зі статусом UKR;
 • документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом бакалавра для вступу на магістратуру.

Якщо у Вас є додаткові документи, зокрема такі, що підтверджують перебіг навчання, складені іспити, заліки чи стажування – Ви також можете їх завантажити. Однак вони не є обов’язковими. Документи повинні бути перекладені польською мовою. Присяжний переклад не є обов'язковим, може бути звичайний.

5–9 вересня

Кандидати беруть участь у співбесіді, під час якої оцінюється перш за все:

 • вміння та навички необхідні для навчання на даному напрямку;
 • рівень знання мови, якою проводиться даний прямок;
 • а також дає можливість кандидату додатково уточнити інформацію про завершені курси, що стосуються обраного напрямку.

Умовою для отримання позитивного рішення щодо можливості продовження навчання в рамках цієї процедури є отримання мін. 60 балів на співбесіді зі 100 можливих.

12–16 вересня

Оголошення результатів, а зокрема:

 • року навчання, на який кандидат може бути переведений;
 • переліку предметів чи занять, які були визнані шляхом перевірки досягнутих результатів навчання (під час співбесіди);
 • перелік предметів чи занять, які кандидат повинен буде додатково зарахувати.

19–28 вересня

Особи, які пройшли співбесіду зобов’язані подати необхідні документи, зокрема:

 • документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом бакалавра для вступу на магістратуру.
 • анкету, яка генерується автоматично в системі IRK;
 • Інші додаткові документи, які можуть бути потрібні і будуть вказані в системі IRK.

Оплата за навчання

В рамках цієї процедури вступний внесок не вимагається.

Оплата за навчання (czesne) відбувається згідно загальних правил:

 • особи, які мають статус, що дозволяє навчатись безкоштовно польською мовою, на денній формі, не платять за навчання; перелік таких статусів вказаний на цьому сайті;
 • заочне навчання та навчання на напрямках англійською мовою платне в розмірі, встановленому у відповідному розпорядженні Ректора ЯУ.

Графік

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ, ПОДАЧА ЗАЯВОК  15 ЧЕРВНЯ – 28 СЕРПНЯ  
співбесіда   5–9 вересня  
Оголошення рішення   12–16 вересня  
Подача документів   19–28 вересня 
Детальна інформація стосовно цієї процедури буде опублікована у відповідному розпорядженні ректора ЯУ

A student may transfer to another university after reporting it to the dean and fulfilling all obligations under this Regulations and study programme applicable at the particular field of study.

 1. A student from another university, including foreign universities, who has completed the first year of studies may transfer to the University with the consent of a Dean if the learning outcomes achieved at another university allow to enrol the student to at least a second year of studies at the University.
 2. A student from another university, including foreign universities, who has completed the first year of studies may be transferred to the first- or long-cycle studies at the University under the condition of fulfilment of the rules of the admission applicable at the University in a particular academic year.
 3. In case referred to in section 1 and 2 a student is obliged to submit an application with a justification approved by the head of the home university’s organizational unit and documents attesting to the education and the course of study to date.
 4. Detailed terms and conditions of transferring from other university and change of the field of study within the University are determined by the faculty council. 
In order to proceed with the transfer please contact the unit responsible for particular field of study.

Особи з активним статусом студента, котрі мають документи, що підтверджують  перебіг навчання, можуть бути перенесені до Ягеллонського університету після подання заяви до декана факультету та виконання всіх вимог, що випливають з Положення та програми навчання на даному напрямку.

 1. Студент іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може перевестися до Ягеллонського університету за згодою декана, якщо результати навчання, досягнуті в цьому університеті, дозволяють зарахувати студента не менше ніж на другий рік навчання в Ягеллонському університеті.

(З цього виникає, що студент повинен закінчити щонайменше перший рік навчання.)

 1. Студент з іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може бути переведений на навчання на І ступені чи неподільній магістратурі в ЯУ за умови, що він відповідає критеріям вступу в даному навчальному році.
 2. У випадках, про які йдеться у пункті 1 і 2 студент зобов’язаний подати заяву разом з обґрунтуванням, затвердженим керівником відповідного підрозділу рідного ВНЗ та документами, що підтверджують попередню освіту та перебіг навчання.
 3. Детальні умови переведення з іншого ВНЗ та зміни напряму навчання в межах Університету окреслюються владою факультету. 
Для детальної інформації та для того, щоб розпочати процедуру переведення, будь ласка, зв’яжіться з відповідним факультетом.