Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Procedures for students of Ukrainian universities/Процедури для студентів українських ВНЗ

Інформація українською розташована нижче польської версії

Ukrainian citizens may participate in the admission for the academic year 2022/23 according to the rules for all international candidates (this also applies to Pole’s Card holders). The admission takes place via the Online Application System (IRK). Details regarding this admission – offer of programmes, schedule, required documents. Due to the current situation in Ukraine, its citizens who will participate in this admission may receive additional support, such as the ability to apply for the application fee waiver and greater flexibility in terms of documents required for the admission process, and the deadlines for submitting these documents. Further detailed information in this regard will be published on welcome.uj.edu.pl and irk.uj.edu.pl.


Громадяти України можуть вступати до ЯУ на таких самих умовах, як усі іноземці (в цій категорії також власники Карти Поляка). Вступ відбувається через електронну систему IRK. На сайті welcome.uj.edu.pl можна ознаймитись з детальною інформацією про вступ: перелік напрямків навчання календар вступудокументи і тп.

У зв’язку з ситуацією в Україні кандидати можуть розраховувати на додаткому підтримку під час вступного процесу, наприклад можливість подати заяву на звільнення з оплати вступного внеску, більшу еластичність стосовно документів для вступу та термінів їх подачі. Детальна інформація буде публікуватись на сайті welcome.uj.edu.pl та в системі irk.uj.edu.pl.

In the academic year 2022/23, it will be possible to continue studies begun in Ukraine. The legal basis for the continuation is Art. 45 of the Act on assistance to citizens of Ukraine in connection with armed conflict on the territory of that country of 12 March 2022 and the detailed conditions will be determined by the Rector in an order. This solution was created for individuals who have studied at Ukrainian universities and would like to continue their studies, but due to the armed conflict on the territory of that country, they cannot provide documents confirming the course of study so far. This is a proposition for Polish and Ukrainian citizens, who legally stay on the territory of Poland (Article 2 section. 1), and who, on 24 February 2022, were students of Ukrainian university. They must also declare the year and level of study, and the study programme, which they studied in Ukraine, and that they do not have documents confirming the periods of study, passed exams and courses or internships issued by their university.

Detailed information will be specified in the order of the Rector of the JU

В навчальному році 2022/23 буде можливість продовжити навчання, розпочате в Україні, на підставі ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, а детальні умови буде опубліковано в розпорядженні ректора університету. Це рішення створено спеціально для осіб, які навчалися в українських ВНЗ і хотіли б продовжити навчання, але через збройний конфлікт в Україні вони не можуть надати документи, що підтверджують поточний курс навчання.

У 2022/23 навчальному році є можливість продовжити навчання, розпочате в Україні. Правовою підставою для цього є ст. 45 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Це пропозиція, адресована як до громадян Польщі, так і до громадян України, які на момент подачі заявки легально перебувають на території Республіки Польща (згідно статті 2 (1) Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні). Щоб взяти участь у цій процедурі вони повинні станом на 24 лютого 2022 року бути студентами українського університету, і задекларувати, що станом на цей день навчалися на певному році навчання за певним напрямом та рівнем в університеті, що діє на території України.

З цієї процедури можуть скористати в тому числі студенти, які не мають документів, що підтверджують перебіг навчання, складені іспити, заліки чи стажування, видані їх ВНЗ.

В рамках цієї процедури будуть доступні тільки окремі напрямки. Ліміт місць на цих напрямках встановлюється деканами факультетів.

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання – бакалаврат та неподільна магістратура - навчання польською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання – бакалаврат та неподільна магістратура - навчання англійською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання –магістратура- навчання польською мовою

Прийом на навчання на основі перевірки досягнутих результатів навчання –магістратура- навчання англійською мовою

Прийняття на навчання на підставі підтвердження засвоєння знань під час навчального року 2022/23 - Фармацевтичний факультет

Прийняття на навчання на підставі підтвердження засвоєння знань під час навчального року 2022/23 - Медичний факультет

Прийняття на навчання на підставі підтвердження засвоєння знань під час навчального року 2022/23 - Факультет Науки про здоров'я

Перебіг процедури:

15 червня – 28 серпня

Особи, зацікавлені участю в цій процедурі, повинні створити обліковий запис і зареєструватися в системі системі IRK. На етапі подачі заявки до системи потрібно буде завантажити скани таких документів:

 • документ, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща в період з 24 лютого 2022 року до дати, зазначеної в нормативних актах, виданих на підставі ст. 2 пункту 4 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави - повідомлення про надання номеру PESEL зі статусом UKR;
 • документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом бакалавра для вступу на магістратуру.

Якщо у Вас є додаткові документи, зокрема такі, що підтверджують перебіг навчання, складені іспити, заліки чи стажування – Ви також можете їх завантажити. Однак вони не є обов’язковими. Документи повинні бути перекладені польською мовою. Присяжний переклад не є обов'язковим, може бути звичайний.

5–9 вересня

Кандидати беруть участь у співбесіді, під час якої оцінюється перш за все:

 • вміння та навички необхідні для навчання на даному напрямку;
 • рівень знання мови, якою проводиться даний прямок;
 • а також дає можливість кандидату додатково уточнити інформацію про завершені курси, що стосуються обраного напрямку.

Умовою для отримання позитивного рішення щодо можливості продовження навчання в рамках цієї процедури є отримання мін. 60 балів на співбесіді зі 100 можливих.

12–16 вересня

Оголошення результатів, а зокрема:

 • року навчання, на який кандидат може бути переведений;
 • переліку предметів чи занять, які були визнані шляхом перевірки досягнутих результатів навчання (під час співбесіди);
 • перелік предметів чи занять, які кандидат повинен буде додатково зарахувати.

19–28 вересня

Особи, які пройшли співбесіду зобов’язані подати необхідні документи, зокрема:

 • документ, що є підставою для вступу на навчання – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат з додатком) для навчання на бакалавраті; або диплом бакалавра для вступу на магістратуру.
 • анкету, яка генерується автоматично в системі IRK;
 • Інші додаткові документи, які можуть бути потрібні і будуть вказані в системі IRK.

Оплата за навчання

В рамках цієї процедури вступний внесок не вимагається.

Оплата за навчання (czesne) відбувається згідно загальних правил:

 • особи, які мають статус, що дозволяє навчатись безкоштовно польською мовою, на денній формі, не платять за навчання; перелік таких статусів вказаний на цьому сайті;
 • заочне навчання та навчання на напрямках англійською мовою платне в розмірі, встановленому у відповідному розпорядженні Ректора ЯУ.

Графік

РЕЄСТРАЦІЯ В СИСТЕМІ, ПОДАЧА ЗАЯВОК  15 ЧЕРВНЯ – 28 СЕРПНЯ  
співбесіда   5–9 вересня  
Оголошення рішення   12–16 вересня  
Подача документів   19–28 вересня 
Детальна інформація стосовно цієї процедури буде опублікована у відповідному розпорядженні ректора ЯУ

A student may transfer to another university after reporting it to the dean and fulfilling all obligations under this Regulations and study programme applicable at the particular field of study.

 1. A student from another university, including foreign universities, who has completed the first year of studies may transfer to the University with the consent of a Dean if the learning outcomes achieved at another university allow to enrol the student to at least a second year of studies at the University.
 2. A student from another university, including foreign universities, who has completed the first year of studies may be transferred to the first- or long-cycle studies at the University under the condition of fulfilment of the rules of the admission applicable at the University in a particular academic year.
 3. In case referred to in section 1 and 2 a student is obliged to submit an application with a justification approved by the head of the home university’s organizational unit and documents attesting to the education and the course of study to date.
 4. Detailed terms and conditions of transferring from other university and change of the field of study within the University are determined by the faculty council. 
In order to proceed with the transfer please contact the unit responsible for particular field of study.

Особи з активним статусом студента, котрі мають документи, що підтверджують  перебіг навчання, можуть бути перенесені до Ягеллонського університету після подання заяви до декана факультету та виконання всіх вимог, що випливають з Положення та програми навчання на даному напрямку.

 1. Студент іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може перевестися до Ягеллонського університету за згодою декана, якщо результати навчання, досягнуті в цьому університеті, дозволяють зарахувати студента не менше ніж на другий рік навчання в Ягеллонському університеті.

(З цього виникає, що студент повинен закінчити щонайменше перший рік навчання.)

 1. Студент з іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може бути переведений на навчання на І ступені чи неподільній магістратурі в ЯУ за умови, що він відповідає критеріям вступу в даному навчальному році.
 2. У випадках, про які йдеться у пункті 1 і 2 студент зобов’язаний подати заяву разом з обґрунтуванням, затвердженим керівником відповідного підрозділу рідного ВНЗ та документами, що підтверджують попередню освіту та перебіг навчання.
 3. Детальні умови переведення з іншого ВНЗ та зміни напряму навчання в межах Університету окреслюються владою факультету. 
Для детальної інформації та для того, щоб розпочати процедуру переведення, будь ласка, зв’яжіться з відповідним факультетом.

Programme for students from Ukrainian universities aims at the continuation of education by carrying out chosen courses at the Jagiellonian University in the winter semester of the academic year 2022/2023. It is dedicated to students who, on 24th February 2022, had the student’s status of a university based on the territory of Ukraine. These students will be able to carry out courses offered by faculties of the JU with the consent of a dean of the Jagiellonian University.

Procedure

The admission procedure for students of Ukrainian universities to carry out courses at the JU – winter semester 2022/2023
“A student of another university, including foreign universities, may pass courses carried out at the Jagiellonian University with the consent of a dean.”

 1. Applying for an appropriate dean (a template of the application is available for download below in the “Application process” part).
 • Applying forApplications for each faculty of the JU are available for download in the “Application process” part.
 • Download, fill-in, print, sign and send the scanned version of the application to the e-mail address indicated in the contact details of a faculty or deliver the original version personally to the faculty;
 1. Analyzing the application by a Dean:
 • in the case of positive decision, a Dean sets the courses that may be carried out (a Dean may indicate other courses that the ones included in the application based on the capability of a particular Faculty);
 1. In the case of positive decission, a Dean’s office informs the applicant about the necessity to register in the Online Application System (IRK) and provides a code allowing to register (it is not possible to register in the Online Application System (IRK) before receiving the code);
 2. A student of an Ukrainian university registers in the Online Application System (IRK) for a programme: Carrying out a part of studies for students from Ukrainian universities in the winter semester 2022/2023;
 3. A student of an Ukrainian university is enrolled to the programme indicated by a Dean, and this information is delivered to the secretary’s office responsible for the programme;
 4. An appropriate secretary’s office registers a student of an Ukrainian university for courses indicated by a Dean;
 5. A candidate starts to carry out chosen courses.

Application process

Candidates, who would like to carry out chosen courses at the Jagiellonian University must contact the secretary’s office of the chosen faculty directly:

Faculty of Law and Administration (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Philosphy (contact details) – a template of the application for download

Faculty of History (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Philology (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Polish Studies (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Mathematics and Computer Science (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Chemistry (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Biology (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Management and Social Communication (contact details) – a template of the application for download

Faculty of International and Political Studies (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology (contact details) – a template of the application for download

Faculty of Geography and Geology (contact details) – a template of the application for download

 

The list of courses carried out in each field of study is available here: JU Sylabus and the list of courses available in foreign languages are are available here: internationalestudents.uj.edu.pl.

Submitting an application in the Online Application System (IRK) is possible only with the consent of a Dean of the Faculty where courses will be carried out.

To successfully register for a programme register in the irk.uj.edu.pl, provide details click “register” and provide the access code.