Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Procedures for students of Ukrainian universities/Процедури для студентів українських ВНЗ

Інформація українською розташована нижче польської версії

Read More o

A student may transfer to another university after reporting it to the dean and fulfilling all obligations under this Regulations and study programme applicable at the particular field of study.

  1. A student from another university, including foreign universities, who has completed the first year of studies may transfer to the University with the consent of a Dean if the learning outcomes achieved at another university allow to enrol the student to at least a second year of studies at the University.
  2. A student from another university, including foreign universities, who has completed the first year of studies may be transferred to the first- or long-cycle studies at the University under the condition of fulfilment of the rules of the admission applicable at the University in a particular academic year.
  3. In case referred to in section 1 and 2 a student is obliged to submit an application with a justification approved by the head of the home university’s organizational unit and documents attesting to the education and the course of study to date.
  4. Detailed terms and conditions of transferring from other university and change of the field of study within the University are determined by the faculty council. 
In order to proceed with the transfer please contact the unit responsible for particular field of study.

Особи з активним статусом студента, котрі мають документи, що підтверджують  перебіг навчання, можуть бути перенесені до Ягеллонського університету після подання заяви до декана факультету та виконання всіх вимог, що випливають з Положення та програми навчання на даному напрямку.

  1. Студент іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може перевестися до Ягеллонського університету за згодою декана, якщо результати навчання, досягнуті в цьому університеті, дозволяють зарахувати студента не менше ніж на другий рік навчання в Ягеллонському університеті.

(З цього виникає, що студент повинен закінчити щонайменше перший рік навчання.)

  1. Студент з іншого університету, у тому числі іноземного, який закінчив перший рік навчання, може бути переведений на навчання на І ступені чи неподільній магістратурі в ЯУ за умови, що він відповідає критеріям вступу в даному навчальному році.
  2. У випадках, про які йдеться у пункті 1 і 2 студент зобов’язаний подати заяву разом з обґрунтуванням, затвердженим керівником відповідного підрозділу рідного ВНЗ та документами, що підтверджують попередню освіту та перебіг навчання.
  3. Детальні умови переведення з іншого ВНЗ та зміни напряму навчання в межах Університету окреслюються владою факультету. 
Для детальної інформації та для того, щоб розпочати процедуру переведення, будь ласка, зв’яжіться з відповідним факультетом.