Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy rekrutacji na rok 2024/25

Wszystkie informacje na tej stronie dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców. Informacje dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie znajdują się na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy nie został wypełniony górny limit przyjęć w turze podstawowej, przeprowadzone będą kolejno tury dodatkowe.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejna tura będzie uruchomiona tylko w przypadku, gdy w poprzednich turach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych zgłoszeń jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszej tury, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji pierwszej turze.

WAŻNE! Do wpisu na studia należy posiadać dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów - świadectwo ukończenia szkoły średniej na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie oraz dyplom ukończenia studiów na studia drugiego stopnia.

Terminy rekrutacji na wszystkie studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim oraz niektóre studia w języku angielskim

Są to terminy dla ciebie, jeżeli zamierzasz podjąć:

 • studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w języku polskim; 
 • studia pierwszego stopnia w języku angielskim lub studia drugiego stopnia na kierunku Business and Finance Management. Pozostałe studia drugiego stopnia w języku angielskim oraz Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców prowadzą rekrutację w innych terminach, informację znajdziesz poniżej.

To jest tura dla ciebie, jeżeli będziesz mieć świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów nie później niż 11 lipca

Możesz również brać w niej udział, jeżeli jesteś stypendystą NAWA (za wyjątkiem kandydatów na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, dla których właściwą turą jest tura trzecia)

Przed publikacją wyników

studia pierwszego stopnia w językach obcych

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • opłata rekrutacyjna
 • wprowadzanie danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

28 lutego – 8 kwietnia

wszystkie studia w języku polskim

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • opłata rekrutacyjna
 • wprowadzanie danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

6 marca – 8 kwietnia

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 9 kwietnia

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie rozmów w weekend. 

15–19 i 2225 kwietnia

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

9 maja

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

10 maja – 11 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

15–25 lipca

 • termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)
 • termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) oraz oryginałów dokumentów w przypadku wpisu korespondencyjnego

26 września

To jest tura dla ciebie, jeżeli będziesz mieć świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów nie później niż 11 lipca

Możesz również brać udział, jeżeli jesteś stypendystą NAWA (za wyjątkiem kandydatów na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny, dla których właściwą turą jest tura trzecia)

WAŻNE! W tej turze rekrutacja jest prowadzona tylko na te studia, na których pozostały wolne miejsca po zakończeniu pierwszej tury!

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • opłata rekrutacyjna
 • termin wprowadzania danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 3 czerwca

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 4 czerwca

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

10–14 i 17–20 czerwca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

26 czerwca

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

27 czerwca – 11 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

15–25 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane) oraz oryginałów dokumentów w przypadku wpisu korespondencyjnego

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane)

26 września

To jest tura dla ciebie, jeżeli będziesz mieć świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów nie później niż 23 września

Możesz również brać udział, jeżeli jesteś stypendystą NAWA na kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny,

WAŻNE w tej turze:

 • rekrutacja jest prowadzona tylko na te studia, na których pozostały wolne miejsca po zakończeniu pierwszej i drugiej tury!
 • nie ma możliwości złożenia dokumentów korespondencyjnie! Dlatego nie możesz brać w niej udziału, jeżeli nie będziesz mógł dostarczyć dokumentów osbiście lub przez pełnomocnika!

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie
 • wnoszenie opłat rekrutacyjnych
 • termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 2 września

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 3 września

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

6 i 9–12 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

18 września

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

19–20 i 23 września

termin wpisów z listy rezerwowej

24–25 września

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, decyzji kuratora oświaty (jeśli wymagane) 

26 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

3 października

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia w języku angielskim za wyjątkiem studiów pierwszego stopnia oraz programu Business and Finance Management

 • Poniższe terminy obowiązują na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim za wyjątkiem kierunku Business and Finance Management 
 • Na studiach, które prowadzą rekrutację według poniższego harmonogramu publikacja wyników jest prowadzona na bieżąco, w miarę dokonywanych zgłoszeń.

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • opłaty rekrutacyjne

8 lutego – 26 czerwca

 • termin wprowadzania danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 26 czerwca

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 27 czerwca

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

do 3 lipca

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

do 5 lipca

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

16 lutego – 26 lipca

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia 

26 września

 • Poniższe terminy obowiązują na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim za wyjątkiem kierunku Business and Finance Management 
 • Na studiach, które prowadzą rekrutację według poniższego harmonogramu publikacja wyników jest prowadzona na bieżąco, w miarę dokonywanych zgłoszeń.

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK
 • opłaty rekrutacyjne

do 4 września

 • termin wprowadzania danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

na bieżąco w miarę dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, nie później niż do 4 września

księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 5 września

rozmowy kwalifikacyjne (online)

Nie jest planowane przeprowadzanie egzaminów w weekend. 

do 11 września

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników (listy rankingowej)

do 13 września

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

12 lipca – 25 września

termin dostarczenia apostille/legalizacji, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia oraz oryginałów dokumentów w przypadku wpisu korespondencyjnego

26 września

termin doręczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy (studia, dla których jest to wymagane)

3 października

Przed publikacją wyników

 • dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie IRK i wpłacanie opłat rekrutacyjnych
 • wprowadzanie danych do konta IRK oraz wczytywania dokumentów do systemu

28 lutego–8 maja (do godz. 13:00 CEST)

 • księgowanie opłat rekrutacyjnych

do 9 maja (do godz. 13:00 CEST)

Egzaminy wstępne

 • 8 czerwca kierunek lekarski - MD program in English – godzina 13:00 CEST* – online
 • 9 czerwca kierunek lekarsko-dentystyczny - DDS–Doctor of dental surgery program in English – godzina 13:00 CEST* – online

*CEST - czas środkowoeuropejski 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów wstępnych będą przekazane kandydatom, których zgłoszenie będzie potwierdzone w Systemie IRK.

Publikacja wyników i dostarczanie dokumentów

ogłoszenie wyników

19 czerwca

wpisy na studia (dostarczanie dokumentów)

termin wpisów

21 czerwca – 22 lipca

termin wpisów z listy rezerwowej

23 lipca – 13 sierpnia

więcej o