Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Stań się częścią społeczności akademickiej najstarszego uniwersytetu w Polsce i jednego z najstarszych w Europie. Dołącz do wspólnoty badaczy nauk humanistycznych, medycznych, społecznych, matematycznych czy przyrodniczych.

Centrum Akademickie przez wieki

Kraków od XIV wieku znany jest jako czołowy ośrodek akademicki w Polsce. Choć w naszym kraju jest wiele szanowanych uczelni, to Kraków od razu przywołuje obrazy studentów i profesorów przechadzających się ulicami Starego Miasta. Ta wielowiekowa tradycja akademicka idzie w parze z nowoczesnym podejściem do edukacji i najnowocześniejszą technologią. Na przykład Ruczaj, jedna z dzielnic położonych na obrzeżach Krakowa, szybko przekształca się w prężny ośrodek studenckiej aktywności dzięki III Kampusowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bliskość większości uczelni wyższych w mieście pozwala na bardzo ścisłą współpracę – nie tylko naukową, ale także kulturalno-wypoczynkową.

Collegium Novum

Collegium Novum, wybudowane w 1887

Uniwersytet Jagielloński dzisiaj

Obecnie Uniwersytet Jagielloński to 16 wydziałów, na których blisko 4 tys. pracowników naukowych prowadzi badania i kształci około 40 tys. studentów, w ramach ponad 80 różnych kierunków studiów. Wybitni naukowcy i nowoczesna infrastruktura sprawiają, że UJ jest jedną z czołowych polskich instytucji naukowych, współpracującą z największymi ośrodkami akademickimi z całego świata. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa również około 150 kół naukowych , w których młodzi badacze realizują swoje zainteresowania naukowe i nawiązują przyjaźnie z ludźmi, którzy podzielają ich pasję.

Do najbardziej unikalnych projektów realizowanych na dużą skalę przez Uniwersytet Jagielloński należą Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia, OMICRON, Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris”.

Do zobaczenia na UJ!

Doskonałość badawcza

O prestiżu uczelni w kraju i za granicą świadczą jej szeroko uznane osiągnięcia badawcze. Naukowcy i lekarze Collegium Medicum UJ prowadzą pionierskie badania, m.in. w kardiochirurgii, urologii i neurologii, co często prowadzi do opracowania nowatorskich metod leczenia. Ich odkrycia zostały opublikowane w niektórych z najbardziej prestiżowych czasopism międzynarodowych, na przykład European Journal of Cardio-Thoracic Medicine, New England Journal of Medicine i Lancet. Archeolodzy z UJ zgłębiają tajemnice starożytnych stanowisk w różnych częściach świata, m.in. w Egipcie, na Cyprze, w Ameryce Środkowej, Azji Południowej i Ałtaju. Astronomowie biorą udział w najważniejszych międzynarodowych projektach w swojej dziedzinie, w tym w H.E.S.S. i VIPERS, natomiast wyniki badań biotechnologów UJ zostały opublikowane w tak renomowanych czasopismach specjalistycznych jak Bioorganic and Medicinal Chemistry, Molecular Ecology Resources czy European Journal of Human Genetics. To tylko niektóre przykłady niezwykłych sukcesów, z których Uniwersytet Jagielloński zasłynął w ostatnich latach. Obecną pozycję UJ odzwierciedla również rosnąca liczba zgłoszeń patentowych oraz rosnąca liczba patentów udzielanych pracownikom naukowym – w 2007 roku było 8 zgłoszeń i 2 patenty, a w 2013 roku aż 60 zgłoszeń i 11 patentów. Nic dziwnego, że pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali uhonorowani szeregiem prestiżowych wyróżnień i nagród, w tym elitarnymi nagrodami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („Polskie Nagrody Nobla”) przyznanymi profesorom UJ: Janowi Woleńskiemu, Tomaszowi Guzikowi i Janowi Potempie w latach 2010–2013.

Institute of Physics

Institute of Physics (Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science)

Synchrotron Solaris

Synchrotron Radiation Centre “Solaris”