Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki na studia drugiego stopnia

Poniższe listy rankingowe dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców na studia drugiego stopnia w języku polskim i w języku angielskim. Listy rankingowe dla obywateli polskich dostępne są na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

* brak kandydatów w danej turze

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

studia stacjonarne

 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne – pierwsza tura

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

studia stacjonarne

Wydział Biologii

studia stacjonarne

Wydział Chemii

studia stacjonarne

 • chemia – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura
 • chemia medyczna – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • ochrona środowiska– pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*

Wydział Farmaceutyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Filologiczny

studia stacjonarne

 • European Joint Master’s Programme in English and American Studies – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • filologia angielska – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura
 • filologia angielska z językiem niemieckim – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura
 • filologia francuska – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • filologia germańska – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • filologia germańska z językiem angielskim – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura
 • filologia hiszpańska – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • filologia klasyczna – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • filologia orientalna – arabistyka – pierwsza tura*, druga tura,
 • filologia orientalna – indologia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • filologia orientalna – iranistyka – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • filologia orientalna – japonistyka – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • filologia orientalna – sinologia – pierwsza tura*, druga tura,
 • filologia orientalna – turkologia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • filologia portugalska – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • filologia rosyjska – pierwsza tura*, druga tura*,
 • filologia słowiańska – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • filologia szwedzka – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • filologia ukraińska z językiem rosyjskim – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • filologia węgierska – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • filologia włoska – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • Język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • lingwistyka – pierwsza tura*, druga tura
 • przekładoznawstwo – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*

Wydział Filozoficzny

studia stacjonarne

 • etyka – pierwsza tura*, druga tura*,
 • filozofia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • kognitywistyka – pierwsza tura, druga tura*, trzecia tura*
 • pedagogika – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • praca socjalna – pierwsza tura*, druga tura*
 • porównawcze studia cywilizacji – pierwsza tura, druga tura, trzecia tura
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • socjologia – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura
 • studia nad buddyzmem współczesnym – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

studia stacjonarne

 • Advanced Materials and Nanotechnology – pierwsza tura, druga tura, trzecia tura*
 • astrofizyka i kosmologia – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • astronomia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • biofizyka – pierwsza tura*, druga tura
 • fizyka – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • informatyka gier komputerowych – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • informatyka stosowana – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia – pierwsza tura*, druga tura

studia niestacjonarne

 • informatyka stosowana – pierwsza tura*, druga tura,
 • informatyka gier komputerowych – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*

Wydział Geografii i Geologii

studia stacjonarne

 • e-gospodarka przestrzenna – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • geografia – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura
 • geologia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*

Wydział Historyczny

studia stacjonarne

 • archeologia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • etnologia i antropologia kulturowa – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • historia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura
 • historia sztuki – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura
 • judaistyka – pierwsza tura*, druga tura, trzecia tura*
 • muzykologia – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • ochrona dóbr kultury – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura

Wydział Lekarski

studia stacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

studia stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

studia stacjonarne

 • zdrowie publiczne – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura*
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – pierwsza tura*, druga tura*

Wydział Polonistyki

studia stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 • bezpieczeństwo narodowe – pierwsza tura*, druga tura*, trzecia tura

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

studia stacjonarne

studia niestacjonarne