Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki na studia drugiego stopnia

Poniższe listy rankingowe dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców na studia drugiego stopnia w języku polskim i w języku angielskim. Listy rankingowe dla obywateli polskich dostępne są na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

* brak kandydatów w danej turze

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

studia stacjonarne

 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne – pierwsza tura

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

studia stacjonarne

Wydział Biologii

studia stacjonarne

 • biologia – pierwsza tura
 • neurobiologia – pierwsza tura*
 • zarządzanie zasobami przyrody – pierwsza tura*

Wydział Chemii

studia stacjonarne

Wydział Farmaceutyczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 • kosmetologia – pierwsza tura*

Wydział Filologiczny

studia stacjonarne

 • European Joint Master’s Programme in English and American Studies – pierwsza tura*
 • filologia angielska – pierwsza tura
 • filologia angielska z językiem niemieckim – pierwsza tura*
 • filologia francuska – pierwsza tura*
 • filologia germańska – pierwsza tura
 • filologia germańska z językiem angielskim – pierwsza tura
 • filologia hiszpańska – pierwsza tura*
 • filologia klasyczna – pierwsza tura*
 • filologia włoska – pierwsza tura*
 • filologia orientalna – arabistyka – pierwsza tura*
 • filologia orientalna – iranistyka – pierwsza tura
 • filologia orientalna – japonistyka – pierwsza tura
 • filologia orientalna sinologia – pierwsza tura
 • filologia ukraińska - język, komunikacja, przekład – pierwsza tura
 • przekładoznawstwo – pierwsza tura*

Wydział Filozoficzny

studia stacjonarne

 • analiza danych społecznych – pierwsza tura
 • kognitywistyka – pierwsza tura
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną – pierwsza tura*
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – pierwsza tura*
 • porównawcze studia cywilizacji – pierwsza tura*
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata – pierwsza tura*
 • socjologia – pierwsza tura*
 • studia nad buddyzmem współczesnym – pierwsza tura*

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

studia stacjonarne

 • astrofizyka i kosmologia – pierwsza tura*
 • astronomia – pierwsza tura*
 • biofizyka – pierwsza tura*
 • fizyka – pierwsza tura
 • informatyka gier komputerowych – pierwsza tura
 • informatyka stosowana – pierwsza tura
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia – pierwsza tura*

studia niestacjonarne

Wydział Geografii i Geologii

studia stacjonarne

Wydział Historyczny

studia stacjonarne

Wydział Lekarski

studia stacjonarne

 • dietetyka kliniczna – pierwsza tura*

Wydział Matematyki i Informatyki

studia stacjonarne

 • informatyka – pierwsza tura
 • informatyka analityczna – pierwsza tura*
 • matematyka – pierwsza tura
 • matematyka komputerowa – pierwsza tura*

Wydział Nauk o Zdrowiu

studia stacjonarne

Wydział Polonistyki

studia stacjonarne

 • edytorstwo – pierwsza tura
 • filologia polska nauczycielska – pierwsza tura*
 • język polski w komunikacji społecznej – pierwsza tura
 • krytyka literacka – pierwsza tura*
 • kulturoznawstwo – teksty kultury – pierwsza tura
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego – pierwsza tura
 • performatyka – pierwsza tura*
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa – pierwsza tura*
 • polonistyka-komparatystyka – pierwsza tura
 • przekładoznawstwo literacko-kulturowe – pierwsza tura*
 • teatrologia – pierwsza tura*
 • twórcze pisanie – pierwsza tura*

Wydział Prawa i Administracji

studia stacjonarne

 • administracja – pierwsza tura

Studia niestacjonarne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

studia stacjonarne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

studia stacjonarne

 • Business and Finance Management – pierwsza tura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – pierwsza tura
 • ekonomia – pierwsza tura*
 • elektroniczne przetwarzanie informacji – pierwsza tura*
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach – pierwsza tura*
 • finanse i controlling – pierwsza tura
 • laboratoria kultury współczesnej – pierwsza tura
 • media społecznościowe w zarządzaniu – pierwsza tura
 • rachunkowość i zarządzanie finansami – pierwsza tura
 • zarządzanie informacją – pierwsza tura
 • zarządzanie w turystyce i w sporcie – pierwsza tura
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – pierwsza tura
 • zarządzanie zmianą społeczną – pierwsza tura*
 • zarządzanie - psychologia w zarządzaniu – pierwsza tura

studia niestacjonarne

 • finanse i controlling – pierwsza tura
 • marketing i logistyka – pierwsza tura
 • media społecznościowe w zarządzaniu – pierwsza tura*
 • rachunkowość i zarządzanie finansami – pierwsza tura
 • zarządzanie mediami i reklamą – pierwsza tura
 • zarządzanie w turystyce i w sporcie – pierwsza tura
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – pierwsza tura
 • zarządzanie - psychologia w zarządzaniu – pierwsza tura