Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie

Poniższe listy rankingowe dotyczą rekrutacji dla cudzoziemców na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim i w języku angielskim. Wyniki zostaną opublikowane po ogłoszeniu list rankingowych.Listy rankingowe dla obywateli polskich dostępne są na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

* brak kandydatów w danej turze

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

studia stacjonarne

  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne – pierwsza tura

Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

studia stacjonarne

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

studia stacjonarne

Wydział Biologii

studia stacjonarne

Wydział Chemii

studia stacjonarne

Wydział Farmaceutyczny

studia stacjonarne

Wydział Filologiczny

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Filozoficzny

studia stacjonarne

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

studia stacjonarne

Wydział Geografii i Geologii

studia stacjonarne

Wydział Historyczny

studia stacjonarne

Wydział Lekarski

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

studia stacjonarne

Wydział Nauk o Zdrowiu

studia stacjonarne

Wydział Polonistyki

studia stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

studia stacjonarne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – pierwsza tura*
  • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach – pierwsza tura
  • finanse, bankowość, ubezpieczenia – pierwsza tura*
  • zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe – pierwsza tura